Vækstplan for akvakultur skaber arbejdspladser og øget produktion

Vækstplan for akvakultur skaber arbejdspladser og øget produktionVenstre-regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti præsenteret en ny vækstplan for akvakultur. Vækstplanen rummer mærkbare forbedringer af branchens rammevilkår, og derfor hilser fiskeopdrætternes brancheorganisation, Dansk Akvakultur, initiativet velkommen. Opdrætterne er især glade for de elementer, der vedrører landbaseret akvakultur, men de ser en stor risiko for, at planen udhuler potentialet i havbrug ved at afgrænse væksten til Kattegat. Derfor insisterer de på, at der også skal kunne etableres nye havbrug i Bælthavet og Østersøen. Vækstplanen for akvakultur er en del af Fødevare- og landbrugspakken. Den skal fremme udvikling og vækst i landbasereret akvakultur samt bidrage til, at Danmark udnytter det store potentiale i havbrugssektoren. Vækstplanen rummer 12 konkrete initiativer, og den får en varm modtagelse af opdrætternes brancheforening: - Vi fremlagde sidste år 14 initiativer til vækstplanen for akvakultur. Vi har i forhandlingsforløbet oplevet stor lydhørhed over for vores ønsker, og regeringen samt aftalepartnerne fortjener ros for et konstruktivt og imødekommende samarbejde. Vi kan nu konkludere, at den nye vækstplan giver mulighed for at sætte en realistisk og ambitiøs ramme for vækst i dansk akvakultur forudsat, at der kan etableres nye havbrug andre steder end Kattegat, siger Ivan Bundgaard Sørensen, formand for Dansk Akvakultur.

Bedre rammevilkår for dambrug

I vækstpakken afsættes der en supplerende kvote på 380 tons kvælstof, som er målrettet moderne anlæg, der reguleres på udledninger. Dambrugerne får en ny dambrugsbekendtgørelse og Miljø- og Fødevareministeriet vil udarbejde en vejledning til kommunerne, som skal forbedre mulighederne for at overføre en kvælstofkvote fra et dambrug til et andet. - De tre elementer er afgørende for, at vi kan investere i ny teknologi. Vi kender endnu ikke vilkårene i den nye bekendtgørelse. Derfor må vi nødvendigvis tage et vist forbehold, men vi tror på, at den landbaserede akvakultur vil kunne øge produktionen med op mod 16.000 tons fisk. Det vil skabe op mod 800 arbejdspladser, siger Ivan Bundgaard Sørensen og fortsætter: - Men desværre fastholder aftalen om ny planlov, at akvakultur fortsat ikke skal behandles som anden husdyrproduktion i forbindelse med etablering af nye anlæg. Dette vil hæmme produktionsvæksten i nye, effektive og miljøvenlige anlæg i landzonen.

Udpegning af egnede lokaliteter til havbrug og mulighed for kompensationsopdræt

Ifølge vækstplanen skal der udpeges egnede lokaliteter til etablering af nye havbrug. Miljø- og fødevareministeren vil endvidere fremsætte et lovforslag, så havbrugene får mulighed for at koble havbrug med kompenserende foranstaltninger som fx muslingeopdræt til fjernelse af kvælstof og fosfor, og habitatvejledningen vil blive revideret for både dambrug og havbrug. Opdrætternes formand er glade for de tre elementer, men han gør opmærksom på, at der skal udpeges lokaliteter uden for Kattegat: - Vi ser et vækstpotentiale i havbrug på ca. 24.000 tons fisk og 800 nye arbejdspladser. De tre elementer peger i den rigtige retning, men det er helt afgørende, at der nu udpeges egnede lokaliteter til nye havbrug uden for Kattegat.

 

Tilbage

Accceptere cookies fra dette websted

Dette websted bruger cookies til at analysere din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger, i din browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies